วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

เรื่องเล่า บางครั้งถ้าเล่าด้วยปาก ไม่นานคงลืมและหายไปกับสายลม
จึงอยากเขียนเรื่องราวไว้เป็นบันทึกสั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: