วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อมั่งมี มิตรมากมายมาหมายมอง
เมื่อหม่นหมอง มิตรมองเหมือนหมูหมา
เมื่อไม่มี มวลมิตรไม่มองมา
เมื่อมวดม้วย แม้หมูหมาไม่มามอง

ไม่มีความคิดเห็น: