วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาพยนตร์ ( หนังสั้น )

หนังสั้นเรื่อง Filming the daed หรือชื่อภาษาไทย ลุกมาจากหลุม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   ฟิล์ม...กึ๋ย !  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เราจะเปิดกล้องวันที่ 23 มกราคมนี้ ที่วัดเชิงเลน สามพรานครับ

ไม่มีความคิดเห็น: