วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

สวัสดี...ตำบลคูขาด

ประวัติความเป็นมา : ตำบลคูขาด ได้แยกตัวออกจากตำบลเมืองคง เมื่อปี พ.ศ. 2512 แรกเริ่มแบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ได้แก่....
     หมู่ ๑ บ้านปอบิด
     หมู่ ๒ บ้านเมืองคง
     หมู่ ๓ บ้านคูขาด
     หมู่ ๔ บ้านโนนแดง
     หมู่ ๕ บ้านหนองหว้าน้อย
     หมู่ ๖ บ้านดอนยาง
     หมู่ ๗ บ้านน้อย
     หมู่ ๘ บ้านหนองหนาด
     หมู่ ๙ บ้านโคกเสี่ยว
     หมู่ ๑๐ บ้านสานิตย์ นานอก
     หมู่ ๑๑ บ้านโคกเพ็ด
     หมู่ ๑๒ บ้านหนองหว้า
     หมู่ ๑๓ บ้านเหล่า
     หมู่ ๑๔ บ้านวังยาว
     หมู่ ๑๕ บ้านดอนเต็ง
     หมู่ ๑๖ บ้านสนวน
     หมู่ ๑๗ บ้านคงถาวร
     หมู่ ๑๘ บ้านโนนตาแก้ว
     หมู่ ๑๙ บ้านโนนทัน
     หมู่ ๒๐ บ้านโนนไร่พัฒนา
     หมู่ ๒๑ บ้านโนนตาลพัฒนา
ภูมิประเทศ : เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน ตอนกลางและตอนใต้ของตำบลเป็นที่ลุ่ม ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ เป็นที่ดอน
อาณาเขต : ทิศเหนือติดกับ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่
                ทิศใต้ติดกับ อบต.ขามสมบูรณ์,อบต.ดอนใหญ่ อ.คง
                ทิศตะวันออกติดกับ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง
                ทิศตะวันตกติดกับ อบต.เมืองคง อ.คง
ประชากร : มีประชากรทั้งสิ้น 10,493 คน และ มี 2,082 หลังคาเรือน
                 อาชีพหลัก ทำนา( กสิกรรม ) อาชีพเสริม ทอเสื่อกก,ทอผ้า
สถานที่สำคัญ : อบต.คูขาด,วัดปอบิด,วัดเมืองคง,วัดกู่สนวน,วัดโคกเสี่ยว,วัดบ้านน้อยและวัดหนองหว้า


ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดที่ให้ข้อมูลครับ


รู้จัก อำเภอคง

" ถิ่นหลวงปู่ ดูปรางค์เก่า ข้าวไหมแตง แหล่งหัตถกรรม งามล้ำชวนชม "
อำเภอคง แยกตัวออกมาจากอำเภอบัวใหญ่ ประกาศชื่อเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยใช้ชื่อทางราชการว่า กิ่งอำเภอกุดรัง ได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2490  ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองคง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอคง ตามตำบลที่ตั้ง นามตำบลนี้ตั้งตามชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อบ้านเมืองคง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลเมืองคง ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองตำบลใหม่ เพื่อความสะดวกในการปกครอง หมู่บ้านเมืองคง ต้องไปขึ้นในเขตตำบลคูขาด ซึ่งเป็นตำบลตั้งใหม่ แต่ชื่อตำบลเก่ายังคงใช้ชื่อตำบลเมืองคงตามเดิม
การตั้งชื่อหมู่บ้านตำบลเมืองคงนั้น มีเรื่องเล่าว่า นายคง เป็นพรานป่า มีภรรยาชื่อ นางเมือง เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่ใด ไม่ปรากฏ พรานคงคนนี้ ได้ออกเที่ยวป่าล่าสัตว์ ได้มาพบตำบลนี้ มีบึงใหญ่ มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ( ปัจจุบันเรียกว่า บึงคูขาด ) พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงชักชวนพี่น้องมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านยายเมืองตาคง ภายหลังคำว่า ยายกับตาถูกตัดออกไป จึงเรียกว่า บ้านเมืองคง จนถึงปัจจุบัน
ชื่ออำเภอที่น่าจะใช้ชื่อว่า อำเภอเมืองคง ตามชื่อตำบลนั้น ทางราชการเห็นว่า ไม่มีชื่อตำบลใดมีคำว่าเมืองนำหน้า เพราะเกรงว่าชื่อจะไปพ้องกับอำเภอเมือง อันเป็นที่ตั้งของจังหวัด เช่น อำเภอเมืองพล ใช้ชื่อว่า อำเภอพล ฉะนั้น อำเภอเมืองคง จึงใช้ชื่อว่า อำเภอคง ด้วยประการฉะนี้
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอคง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือติดกับอำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอบัวใหญ่
ทิศตะวันออกติดกับอำเภอโนนแดงและอำเภอพิมาย
ทิศใต้ติดกับอำเภอโนนสูงและอำเภอขามสะแกแสง
ทิศตะวันตกติดกับอำเภอพระทองคำและอำเภอเนินสง่า(จังหวัดชัยภูมิ)
พื้นที่ 454.7 ตารางกิโลเมตร
ประชากร  80,996 คน ( พ.ศ. 2550 )
ความหนาแน่น 178 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอคง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอคง หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 2 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 โทรศัพท์ 044-459188 โทรสาร 044-459188
แหล่งข้อมูล : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูคงคนครพิทักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอคง,เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ (ภาพ: นายราชินทร์ วิทโยปกรณ์ )
พระครูประโชติธรรมพิทักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอคง,เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า(ภาพ:ราชินทร์ วิทโยปกรณ์)


วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ความในใจ - ต้อม เรนโบว์

intro : C#m G#m A G#m F#m G#m AB C#m

          C#m                G#m                            F#m                             C#m
หากมีใครคนนั้น   เขาทำใจเธอให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปรไป จากใจ เพราะใจเธอทำให้เศร้า
                E      C#m                 B        G#m   C#m
บอกความจริงฝากไป  ของใจใครคนหนึ่ง  คอยคะนึงรำพึงแต่เธอ
           C#m      G#m                         F#m               C#m
หากไปดีมีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน  จากลา น้ำตาเธอคงล้นเอ่อ
             E                  C#m              B       G#m         C#m C#m
บอกความจริง  เถิดหนา ฉันมาเอาใจเพียงเธอ  คอยพบเจอละเมอเหม่อหา
           A            G#m      C#m  B      A   B            E
* หากวันนี้  เขาคงทำเธอ  ผิดหวัง หากวันนั้น ฉันยัง  มีชีวิตอยู่
 F#m               C#m             B                           Ab
จะดูแล ปลอบใจให้เธอลืมความหลัง  ใจฉันยัง  รอเธอไม่หน่าย
            C#m       G#m                        F#m
** จดจำคำ คำนี้ ฉันมีคำเดียวที่บอก  ออกจากใจ(ฝากไป)ฝากกาย(ฝากใจ)
  C#m                       E              C#m                B      G#m                C#m
มิคลายดวงใจให้หวั่น  จะรอคอยแต่เธอ  รักเธอ..เธอคงมั่น  คอยนับวันให้เธอกลับมา

solo :

   (  *,** )
                 E               C#m               B     G#m           C#m
          จะรอคอยแต่เธอ  รักเธอ..เธอคงมั่น  คอยนับวันให้เธอกลับมา

                               

ฟังเพลง ความในใจ ต้อม เรนโบว์พีระพงษ์  พลชนะ  ( ต้อม เรนโบว์ )

ศิลปิน วง เรนโบว์คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง


ลองฟังนะครับ
คารมดีแค่ไหน ลองฟังครับ........

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ก่อนจะมาเป็น วงเรนโบว์

วง อินทนิล หลายคนคงเคยได้ยินและหลายคนคงคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดี เพราะ อินทนิล วงนี้นี่แหล่ะ คือต้นกำเนิดกลุ่มศิลปิน เรนโบว์ โดยแท้ อย่างมิอาจปฏิเสธได้ ออกอัลบั้มชุดแรกเมื่อปี 2524 สังกัด อาร์เอส ซาวด์ ( ปัจจุบัน/อาร์เอสโปรโมชั่น ) ประกาศยุบวงในปี 2528 ทำให้สมาชิกบางส่วนได้ร่วมกันก่อตั้งวง เรนโบว์ ขึ้นในปีเดียวกันนั้น
อินทนิล เริ่มต้นจากการรวบรวมเพื่อนๆ ของอู๊ด - อนุชา มานพ หัวหน้าวง มือกีตาร์-ร้องนำ และเป็นคนตั้งชื่อวงด้วย สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
สมาชิกวงอินทนิลเริ่มแรก
1.อนุชา มานพ(อู๊ด)กีตาร์คอร์ด ร้องนำ หัวหน้าวง
2.ชำนาญ อัญญธนา(โค๊ก)กีตาร์ลีด ร้องประสาน
3.ธีรวุฒิ อิ่มเจริญหรือวุฒิไกร อิ่มเจริญ(วุฒิ)คีย์บอร์ด ร้องนำเพลงสวรรค์เป็นใจ
4.อดิศักดิ์ ศรีฉัตร(อ๋อ)เบส
5.มนูญ กำลังยิ่ง(น้อย)กลอง
6.กิติพงษ์ พฤษเจริญผต้อม)กีตาร์โปร่ง แต่งเพลงสวรรค์เป็นใจ
เริ่มซ้อมและรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2523 จนปลายปี 2524 ได้ออกอัลบั้มแรกชื่อ "รักเพียงเธอ" ในสังกัด อาร์เอสซาวด์ ซึ่งเปลี่ยนจากเทปตราดอกกุหลาบ หรือ โรสซาวด์
อินทนิล จึงนับเป็นวงแรกของอาร์เอส ซาวด์ จากการชักนำของนายไพบูลย์ ภักดีพินิจ นักจัดรายการที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น
ภายหลังที่มือกลอง(มนูญ)ลาออก จึงรับสมาชิกเพิ่ม ได้แก่
1.ทวี ศรีประดิษฐ์(อ๊อด)กลอง-คีย์บอร์ดและเป็นหัวหน้าวงแทนอนุชา
2.นิมิตร ณ ตะกั่วทุ่ง(ขวัญ)เปียโน
 สมาชิกวงอินทนิลยุคหลัง
ได้มีการนำ เกรียงศักดิ์ จงธีระธรรม(โหนก) มือกลองวง ดิ อินโนเซ้นต์มาร่วมวงอีกคน และทำอัลบั้มชุดที่ 4 ขอรัก...อีกครั้ง โดยเพิ่มสมาชิกใหม่อีก 4 คนคือ
1.พีระพงษ์ พลชนะ(ต้อม)กีตาร์-ร้องนำ
2.สมชาย เสนะบุตร(ชาย)เบส-ร้องนำ
3.เรวัติ สระแก้ว(ป๋อง)คีย์บอร์ด-ร้องนำ
4.ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์(อุ๋น)คีย์บอร์ด
หลังจากที่บันทึกที่ห้องอัดศรีสยามเกือบเต็มอัลบั้มแล้ว แต่มาเกิดปัญหาเสียก่อน จึงมีการระงับการทำงานและให้บันทึกเสียงใหม่หมด โดยไม่ใช้สมาชิกวงอินทนิลเดิม แต่วางขายในชื่อวง อินทนิล อีกหนึ่งชุด
วงอินทนิล ประกาศยุบวง ปี 2528 แต่ไม่สลายตัว สมาชิกที่เหลืออยู่ อันได้แก่ ทวี พีระพงษ์ เรวัติและธีระศักดิ์จึงเปลี่ยนชื่อวงเป็น เรนโบว์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจากบทเพลง ความในใจ จนเชื่อว่ามียอดขายทะลุล้านตลับ
วงเรนโบว์


 วงเรนโบว์
ฟังเพลง ขมิ้นกับปูน ต้อม เรนโบว์
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพลง สถานีน้ำตา ( ชิน ชานเมือง )

เพลง สถานีน้ำตา ( พิทักษ์ เสริมราษฎร์ )
แสดงสดโดย : ชิน ชานเมือง
สถานที่ : บ้านแสนแก้วน้อย อ.ขุขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ
ขอบคุณพิทักษ์ เสริมราษฎร์ ที่เอื้อเฟื้อบทเพลงเพราะๆ......

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์


ภาพยนตร์เรื่อง  : ฟิล์ม...กึ๋ย
กำกับการแสดงโดย  : วรศักดิ์ ขันทอง
บทภาพยนตร์โดย  : ธนิดา & ชิน ชานเมือง
สรรค์สร้างโดย  : บริษัท เจ-บิ๊คส์ฟิล์ม จำกัด
กำหนดวางแผง  : ต้นเดือนเมษายน 2555

เพลง รอนางข้างต้นจำปา

รอนางข้างต้นจำปา
ศิลปิน : ชิน ชานเมือง
คำร้อง/ทำนอง : ชิน ชานเมือง
เรียบเรียง : อ.สมพงษ์ พิมพา ( เซอร์ไพร์ ) จังหวัดอุบลราชธานี

เพลง ซากน้ำตา

ซากน้ำตา
ศิลปิน : ชิน ชานเมือง
คำร้อง/ทำนอง : ชิน ชานเมือง
เรียบเรียง : อ.ตูนน้อย สว่างอุบล ( กันเอง เร็คคอร์ด )
               อ. เนตร กันเองเร็คคอร์ด

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการ ชุดใหม่ให้น้อง

กลุ่มน้ำค้างรักษ์โลก ผุดโครงการ"ชุดใหม่ให้น้อง" พร้อมส่งต่อความรู้บ้านดิน ในรูปแบบห้องสมุดดิน ส่งมอบ ณ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 20-24 ตุลาคม 2555 นี้
บริจาคในรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษา ทุนละ 500 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา 
บัญชีธนาคารเพื่อส่งมอบทุนอุปกรณ์การศึกษา
ชื่อบัญชี กลุ่มน้ำค้างรักษ์โลก ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางแค เลขที่บัญชี 751-2-06808-8
หรือที่ e-mail: hotdog77127@hotmail.com    facebook : กลุ่มน้ำค้างรักษ์โลก